Blog Hakkında

Açık Hava Kütüphanesi, Doğuş Üniversitesi Kütüphanesi Müdürü Sönmez ÇELİK'in bilgi bilim, e-yayıncılık, editörlük, kurumsal arşiv, açık erişim, OJS ve DSpace yazılımları ile günlük yaşamındaki edinimlerini paylaşmak amacıyla yayın yapmaktadır.

9 Aralık 2011 Cuma

Dergi Yayınlamak / Çıkarmak İçin Gerekli Belgeler

Dergi çıkarmak için aşağıda hakkında bilgi verilen belgeler birer adet hazırladıktan sonra 3 adet kopyası yapılır. Fotokopilerden 1 adedi kendi dosyamıza, 1 orijinal ile 2 fotokopisi toplamda 3 kopya bulunduğumuz bölgedeki Cumhuriyet Basın Savcılığına teslim edilir. Teslim edlince, teslim tutanağı alınır. Bu işlemlerden sonra dergi çalışmalarına ve yayım sürecine başlanabilir.  Not: İlk başvuruda bir adet boş klasör ile 5 adet yarım kapak dosya götürmeyi de unutmayın!

Gerekli Belgeler:
 
Tüzel Kişi Adına Çıkarılacak Dergi İçin
- Üst yazı:
Resmi bir üst yazı hazırlanır. Cumhuriyet Basın Savcılığı’na hitaben yazılacak bu yazıda; üniversite olarak “… Dergisi” adıyla bir dergi çıkarılmak üzere karar alındığı, bu karar ve 5187 sayılı Basın Kanunu gereğince gerekli belgelerin hazırlanarak ekte sunulduğu belirtilir. Kararda yayın sahibinin adı ile Sorumlu Yazı İşleri Müdürü'nün adı mutlaka bulunmalıdır.

- Süreli Yayın (Mevkute) Beyannamesi:
Aşağıda örneği verilen beyanname formu doldurulur ve Sorumlu Yazı İşleri Müdür ile Yayın sahibi tarafından imzalanır.SÜRELİ YAYIN BEYANNAMESİ
1-Gazete veya derginin adı
Doğuş Üniversitesi Dergisi
2-Gazete veya dergi sahibinin

                Adı Soyadı

                T.C. Kimlik No

                İş Adresi
Doğuş Üniversitesi, Acıbadem Kadıköy, İstanbul
                Tel No
0216 544 55 55
                İkametgah Adresi

                Tel No

3-Sorumlu Yazı İşleri Müdürünün

                Adı Soyadı
Sönmez ÇELİK
                T.C. Kimlik No
593 ... .. ...
                İş Adresi
Doğuş Üniversitesi, Acıbadem Kadıköy, İstanbul
                Tel No
0216 544 55 14
                İkametgah Adresi

                Tel No

4-Yayının İdare Merkezi Adresi
Doğuş Üniversitesi, Acıbadem Kadıköy, İstanbul
                Tel No
0216 544 55 55
                Faks no:
0216 544 55 32
5-Yayının Türü (Yaygın süreli, bölgesel süreli, yerel süreli)
Yaygın Süreli Yayın
6-Yayın aralığı (Günlük, haftalık, aylık, 3 aylık, yıllık gibi)
6 Aylık
7-Dili (Türkçe, İngilizce v.s.)
Türkçe ve İngilizce
8-İnternet veya e-mail adresi
9-Gazete veya Derginin İçeriği
Bilimsel
10-Basım Yeri ve Tirajı
İstanbul / 500
11-Yayın Tarihi
Ocak ve Temmuz aylarında
12-Basım Yeri Adresi
Kadıköy Matbaa Sanayi Ticaret Anonim Şirketi,
Barbaros Mah. Evren Cad. Barbaros Sok. No:2
Yenisahra, Kadıköy
13-Basım Yeri Tel No
0 216 317 57 56


Basın Yasasının 7-9 maddeleri uyarınca yukarıda geçen bilgilerin doğruluğunu beyan ederim ..../ …/20….


Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
         Sönmez ÇELİK              Yayın Sahibi
        Prof. Dr. Elif ÇEPNİKADIKÖY
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
Basın Bürosu
                                                       Kayıt No :                                      .../.../20        

  
Zabıt Katibi
Cumhuriyet Savcısı

- Yayın Sahibine Ait Belgeler:
 • Nüfus Cüzdanı Onaylı (Noterden) Örneği veya Nüfus Kayıt Örneği
 • Nüfus Müdürlüğünden Alınacak Yerleşim Belgesi (İkametgah)
 • Adli Sicil Kaydı
 • Diploması (onaylı), en az ortaokul veya dengi okul çıkış belgesi
 • 2 adet Resim
 • Yayın sahibi 18 yaşından küçük veya kısıtlı ise kanuni temsilciliğe ait belge
- Sorumlu Yazı İşleri Müdürüne Ait Belgeler:
 • Nüfus Cüzdanı Onaylı (Noterden) Örneği veya Nüfus Kayıt Örneği
 • Nüfus Müdürlüğünden Alınacak Yerleşim Belgesi (İkametgah)
 • Diploması (onaylı), en az ortaokul veya dengi okul çıkış belgesi
 • 2 adet Resim
 • Adli sicil kaydı (evrak tarihinin 6 ayyı geçmemiş olması gerekir)
 • T.C. Vatandaşı olmayanlar için karşılıklık belgesi
 • 3628 Sayılı Yasanın 2/g bendi uyarınca mal bildirimi (yeni tarihli)
 • Sorumlu müdürün TBMM üyesi olması durumunda, görevlendirme belgesi
 • Yayın şirket adına kayıtlı ise ticaret sicil gazetesi
 • Yayın dernek, vakıf, sendika adına ise tüzüğünün veya ana sözleşmesinin veya vakıf senedinin onaylı surati.
- Yayın Kurulu Başkanına Ait Belgeler:
 • İkametgah senedi
 • Noter Onaylı Nüfus Cüzdan Sureti
- Diğer Belgeler:
 • Yönetim yeri adresini gösteren belge
 • Derginin çıkarılmasına ilişkin Üniversite Yönetim Kurulu’nun almış olduğu kararın onaylı kopyası (Kararda yayın sahibinin ve sorumlu yazı işleri müdürünün adı açık olarak belirtilecek)
 • Derginin Künye Sayfası (Künye sayfasında sahibi, yazı işleri müdürü ve yayının türü multaka belirtilecek
 • Üniversite Yönetim Kurulu Üyelerinin aşağıdaki örnekte verilen tablo şeklinde Adı Soyadı, Görev Ünvanı, İkametgah Adresi, Ev telefonu
Üniversite Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı Soyadı
Görev Ünvanı
İkametgah Adresi
Ev Telefonu

------------------------------

Şahıs Adına Çıkarılacak Dergiler İçin Gerekli Belgeler
- Yayın Sahibinin hazırlaması gereken belgeler: 
 1. Nüfus cüzdanı onaylı örneği veya nüfus kayıt örneği
 2. Nüfus Müdürlüğünden alınacak yerleşim belgesi 
 3. 3628 s.Yasanın 2/g bendi uyarınca mal bildirimi (Yeni tarihli) 
 4. Yayın sahibi 18 yaşından küçük veya kısıtlı ise kanuni temsilciliğe ait belge. 
 - Sorumlu Yazı İşleri Müdürünün hazırlaması gereken Belgeler: 
 1. Nüfus cüzdanı onaylı örneği veya nüfus kayıt örneği 
 2. Nüfus Müdürlüğünden alınacak yerleşim belgesi 
 3. En az ortaöğretim veya dengi eğitim kurumu diploması veya çıkış belgesi onaylı sureti
 4. Adli sicil kaydı. (evrakın tarihinin 6 ayı geçmemesi gerekmektedir.) 
 5. T.C. vatandaşları olmayanlar için karşılıklılık belgesi. 
 6. 3628 s.Yasanın 2/g bendi uyarınca mal bildirimi (Yeni tarihli) 
 7. Sorumlu müdürün TBMM üyesi olması halinde, sorumlu müdürlüğün üstlenildiğine dair müdür yardımcısı tayin belgesi. 
 - Yönetim Yeri :Yönetim yeri adresi gösteren belge

--------------------------

Kurum Adına Çıkarılacak Dergiler İçin Gerekli Belgeler
- Yayın Sahibinin hazırlaması gereken belgeler: 
 1. Nüfus cüzdanı onaylı örneği veya nüfus kayıt örneği
 2. Nüfus Müdürlüğünden alınacak yerleşim belgesi 
 3. Yayın sahibi 18 yaşından küçük veya kısıtlı ise kanuni temsilciliğe ait belge. 
 - Sorumlu Yazı İşleri Müdürünün hazırlaması gereken Belgeler: 
 1. Nüfus cüzdanı onaylı örneği veya nüfus kayıt örneği 
 2. Nüfus Müdürlüğünden alınacak yerleşim belgesi 
 3. En az ortaöğretim veya dengi eğitim kurumu diploması veya çıkış belgesi onaylı sureti
 4. Adli sicil kaydı. (evrakın tarihinin 6 ayı geçmemesi gerekmektedir.) 
 5. T.C. vatandaşları olmayanlar için karşılıklılık belgesi. 
 6. 3628 s.Yasanın 2/g bendi uyarınca mal bildirimi (Yeni tarihli) 
 7. Sorumlu müdürün TBMM üyesi olması halinde, sorumlu müdürlüğün üstlenildiğine dair müdür yardımcısı tayin belgesi. 
 - Yönetim Yeri :Yönetim yeri adresi gösteren belge


-----------------
Elektronik Dergi / e-dergi Yayımlamak İçin Beyanname Verilir mi? konusu için lütfen başlığa tıklayınız.

29 yorum:

 1. merhabalar verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim ancak mal beyanı olayını anlamadım tam olarak ?biraz açıklarmıısnız bilginiz varsa? herhangi bir mal beyanı olmadan dergi çıkaramıyor muyuz?

  YanıtlaSil
 2. Gerekli belgeler arasında istenir. Hali hazırda sahip olduğunuz mal varlığını gösterir belgedir. Formu internetten ya da krtasiyelerden temin edebilirsiniz. Bütün mesele görevde kaldığınız sürece yaptığınız içten haksız gerlir elde edip etmediğinizi tespit etmektir. Büyüklerimiz öyle uygun görmüş... Bari üzretsiz dergiler için bu belgeyi istemeselerdi...

  YanıtlaSil
 3. şahıs adına çıkaralacak dergi'de gerekli herhangi bir form veya üst yazı gerekli mi? sadece bunlar ile mi başvurmalıyız?

  YanıtlaSil
 4. Sönmez Bey, verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim öncelikle. Biz de bir e-dergi çıkarıyoruz. Şahıs adına tabii ki.. Aynı belgeler bizim için de gerekli olacak mı acaba? Bir de savcılıktan bir ücret talep ediliyor mu tüm bunlar karşılığında?

  YanıtlaSil
 5. Bu söyledikleriniz Sanal bir Dergi için de geçerli midir?

  YanıtlaSil
 6. Yeşim hanım sadece internet ortamında yayın yapacaksanız gerekli değil

  YanıtlaSil
 7. Merhaba. Başka bir yerde derginin genel müdürünün sigortalı işçi olması gerektiği söyleniyor. Acaba bu zorunlu mudur?

  YanıtlaSil
 8. merhaba bu belgeler imtiyaz sahibi için gerekli belgeler paylaşım için çok teşekkür ederim. benim öğrenmek istediğim ben mesela bir dergi çıkartsam vergi levhası başkasının adına olabilirmi yani benim dergim ama noterden başkasına yetki versem benim adıma o vergi levhası altında satış yapabilirmi ? yoksa benimde vergi levhası çıkartmam şartmı ?

  YanıtlaSil
 9. Dergi ismi ...isim hakkı nedir. Benim soy adımla bir dergi başkalarınca
  çıkarılmakta Ben kendi soy adımla dergi çıkartabilir miyim.?.

  YanıtlaSil
 10. Ben şahıs adına her ay yayınlanacak ücretsiz bir dergi çıkarmayı planlıyorum dergiye reklam alacağım reklamın faturasını dergi adına mı yoksa reklam alanında bir vergi mükellefi üzerinden mi kesmeliyim? Ve benim için de yukarı da ki işlemler mi geçerli yoksa ekstra işlem yapmam gerekir mi? İlgini için teşekkürler

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. merhaba bende sızın gıbı dergı çıkarmayı düşünüyorum bırkac sorum olucak ama bir iletişim adresi bırakabılırmısınız yada iz.izmir35@hotmail.com dan skypeden ekleyebılırmısınız.. sımdıden cok teşekkürler ıyı aksamlar

   Sil
 11. internet dergisine reklam almak için herhangi bir resmi prosedür var mı ,şirket olmak gerekiyor mu

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Vergi mükellefi olmanız yeterli. Yani bir kazanç elde edecekseniz verigisini vermelisniz. Eğer kazanç söz konusu değilse vergi mükellefi olmanıza gerek yok. Genel ahlaka kişi ve kurumların haklarınısa saldırı olmayan herşeyi yayımlayabilirisniz.

   Sil
 12. derginin merkezi illa bir dükkan mı olmalıdır? ev adresi de olabilir mi?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Elbette olur. Önemli olan gerçek bir adres olması ve sizin bunu kanıtlayabilmeniz. Beyanname verirken muhtardan ikamet senedi istenecek.

   Sil
 13. hakemli bir e-dergi için neler gerekiyor acaba? Hasan

  YanıtlaSil
 14. Üniversite adına çıkarılacak bir gazete içinde yukarıdaki evraklar gerekli midir.

  YanıtlaSil
 15. Üniversite dergisi için de gerekiyor mu?

  YanıtlaSil
 16. 18 yaşından küçükler için kanuni temsilciliğe ait belge nedir

  YanıtlaSil
 17. mrb
  yerelde gayrı resmi haftalık gazete çıkarmak için gerekli belgeler nelerdir ?

  YanıtlaSil
 18. Merhaba. Devlet memurunun bir edebiyat dergisi çıkarabilmesi için neler yapması gerektiğini söyleyebilir misiniz?

  YanıtlaSil
 19. mrb üniversitede e-dergi çıkarılması için yayın sahibi rektör olduğundan yine de beyanname de ilgili evrakları teslim edermi?

  YanıtlaSil
 20. Elbette Hocam,
  Şaka gibi gelecek size ama Rektörün diplomasını bile istiyorlar.

  YanıtlaSil
 21. Öncelikle aydınlatıcı yazınız için teşekkür ederim.
  Dergi sahibi iki kişi olabilir mi? olursa nasıl bir prosedür izlememiz gerekir?

  YanıtlaSil
 22. Elbette olabilir. İki kişide olur, daha fazlası da. Bu hususu derginizin iç kapağında künye kısmında yazmanız yeterlidir. Bu aynı zamanda ortaklığın belgesidir. Basın kanununun yayın sahibi için istediği belgeler (yukarıda zikrediliyor) ortak için de geçerlidir.

  YanıtlaSil
 23. Selamlar. Verdiğiniz bilgiler için sağolun. Öğrenmek istediğim konu: Dergi yada bülten çıkartmak için matbaa şart mı? Evdeki yazıcımdan çıkartsam kanunen bir sorun olur mu? Yani, matbaa adresi olarak kendi evimi gösterip kendi evimde kendi yazıcımdan dergi ve bültenimi çıkartsam kanuni bir sıkıntı doğar mı?

  YanıtlaSil
 24. Yönetim yeri adresi gösteren belge tam olarak nedir? Nasıl ve nereden alınır? Burası ev adresi olabilir mi? Yardımcı olursanız sevinirim.

  YanıtlaSil
 25. İyi günler,

  Biz 50 yıl geri ödeme süresi bir yıl içinde% 2 gibi düşük ve dünyada her yerde çok düşük yıllık faiz oranları ile özel, ticari ve bireysel krediler sunuyoruz. Biz herhangi bir miktar krediler sunuyoruz.

  Bizim kredileri de maksimum güvenlik için sigortalı bizim önceliğimizdir. Bir okunaklı kredi borç veren nasıl endişe geceleri uykularım var mı? hızlı şekilde çivi ısırma? Bunun yerine çivi bahis, zafer bizim görevimizdir bir çözüm bulmak için, şimdi yardım uzmanları, kredileri kötü kredi geçmişi durdurmak Richardson Clifford Kredi Şirketi (Kredi Services) başvurun.

  e-posta ile bana başvurmalısınız ilgilenenler:
  alacaklının Adı: Mr. Mark
  Borç veren e-posta: richardsoncliffordloaninvestment@hotmail.co.uk

  YanıtlaSil
 26. süreli yayınlarda her sayı için beyanname verilmesi gerekli mi? yoksa sadece bir defa ya mahsus mu veriliyor? Ayrıca örneğin Ankara da ikamet edip istanbulda beyanname verebilir miyiz?

  YanıtlaSil